Výsta­vy — Archív

MAMSZE — Spo­lok maďar­ských umel­cov na Slo­ven­sku — SILENTIUM

22. 2. — 3. 3. 2024

Kurá­tor­ka: Eva Déne­so­vá