Kurá­tor: Dani­ca Zme­tá­ko­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá