Slovenská Výtvarná Únia

Viac

Medzinárodné aktivity

Členovia

Viac

Partneri

Naše projekty podporili

Kontakt

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
Dostojevského rad č. 2, 811 09 Bratislava

TELEFÓN 00421 2 529 62 402
E-MAIL office@svu.sk
FB Galéria Umelka - Slovenská výtvarná únia
IG @galeria_umelka
YT SVU Galeria UMELKA

KONTAKTY
Akad. mal Pavol Kráľ, predseda SVÚ,
kral@svu.sk

Mgr. Andrea Křístek Kozárová, manažérka galérie a asistentka predsedu,
kozarova@svu.sk, 0915 713 315