Slovenská Výtvarná Únia

Viac

Členovia

Viac

Partneri

Naše projekty podporili

Kontakt

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
Dostojevského rad č. 2
811 09 Bratislava

TELEFÓN 00421 2 529 62 402
E-MAIL office@svu.sk
SKYPE slovak.union.of.visual.arts
FACEBOOK Slovenská výtvarná únia - Galéria Umelka
INSTAGRAM @galeria_umelka

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok–Piatok
pre členov SVÚ 10.00–12.00
a verejnosť 13.00–15.00

KONTAKTY
Akad. mal Pavol Kráľ, predseda SVÚ, kral@svu.sk, 00421 2 529 62 402

Mgr. Andrea Křístek Kozárová, manažérka galérie a asistentka predsedu,
kozarova@svu.sk, 0915 713 315

Mgr. Veronika Jelenčíková, administratíva SVÚ, jelencikova@svu.sk, 0917 405 492