Prenájom

Výstava

Žiadosti ohľadne prenájmu je potrebné v tlačenej forme doručiť na Administratívu SVÚ, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava v danej štruktúre:

Žiadosť, Koncepcia výstavného projektu, Organizátor - Kurátor - Vystavujúci autori (profesionálny životopis autorov),Obrazová dokumentácia projektu, príp. tvorby autorov, Termín realizácie projektu.

Žiadosti je možné posielať v priebehu celého roku, výstavný plán na nasledujúci rok zostavuje a schvaľuje Rada SVÚ zo žiadostí doručených do konca augusta.

PODMIENKY PRENÁJMU
Členským subjektom - Združeniam SVÚ je pri prenájme siení poskytnutá 90% zľava, ostatné výdavky sú v réžii združení.

Poplatok za prenájom:
Veľká sála: 70 Eur/deň
Kamenná sála "Kameňák": 30 Eur/deň

K poplatku za prenájom je potrebné pripočítať poplatok za službu spojenú s prenájmom - dozor na výstave, pričom pracovníka zabezpečuje výlučne SVÚ. V prípade výstavy inštalácie elektronických médií sa hradí aj poplatok za elektrinu.

Výmer sál:
Veľká sála: 250 m2
Kamenná sála "Kameňák": 80 m2
Foyer: 49 m2

Event

V prípade záujmu o prenájom priestorov galérie na nevýstavné aktivity (uzavretá spoločnosť, koncert, konferencia, workshop, krst, prednáška, svadba, nakrúcanie klipov / reklám a pod) kontaktujte prosím administratívu SVÚ, po obhliadke a špecifikácii eventu Vám radi pripravíme cenovú ponuku.