Výstavy

Veľká sála a Kamenná sála

Veľká sála a Kamenná sála

Pripravujeme Kamenná sála

Pripravujeme Kamenná sála

Pripravujeme Veľká sála

Pripravujeme Veľká sála

Galéria UMELKA

O galérii

Prenájom

Viac

Partneri

Naše projekty podporili

Kontakt

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
Dostojevského rad č. 2
811 09 Bratislava

TELEFÓN 00421 2 529 62 402
E-MAIL office@svu.sk
SKYPE slovak.union.of.visual.arts
FACEBOOK Galéria Umelka - Slovenská výtvarná únia
INSTAGRAM @galeria_umelka
YOUTUBE SVU Galeria UMELKA

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok – Piatok v čase 10:00 – 15:00

KONTAKTY
Akad. mal Pavol Kráľ, predseda SVÚ,
kral@svu.sk, 00421 2 529 62 402

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt., 1. podpredseda SVÚ, brano.jelencik@gmail.com

Mgr. Andrea Křístek Kozárová, manažérka galérie a asistentka predsedu,
kozarova@svu.sk, 0915 713 315

Mgr. Veronika Jelenčíková, manažérka galérie a administratíva SVÚ,
jelencikova@svu.sk, 0917 405 492