Umelka - moderné centrum umenia a komunity

O projekte

Aktuality

Viac

Fotogaléria

Viac

Dokumenty

Viac

Partneri

Poďakovanie

Projekt "Umelka - moderné centrum umenia a komunity" získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 807 840 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 121 176 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky UMELKA.

O grantoch EHP

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.

Kontakt

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
Dostojevského rad č. 2, 811 09, Bratislava

 

FACEBOOK Granty EHP a Nórska na Slovensku

 

TELEFÓN 00421 2 529 62 402
E-MAIL office@svu.sk
FACEBOOK Galéria Umelka - Slovenská výtvarná únia
INSTAGRAM @galeria_umelka
YOUTUBE SVU Galeria UMELKA

 

KONTAKTY
Akad. mal Pavol Kráľ, predseda SVÚ, štatutárny zástupca, kral@svu.sk, 00421 2 529 62 402
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt., 1. podpredseda SVÚ, brano.jelencik@gmail.com
Mgr. Andrea Křístek Kozárová, kultúrna manažérka, kozarova@svu.sk, 0915 713 315