Kontakt

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
Dostojevského rad č. 2
811 09 Bratislava

TELEFÓN 00421 2 529 62 402
E-MAIL office@svu.sk
SKYPE slovak.union.of.visual.arts
FACEBOOK Slovenská výtvarná únia – Galéria Umelka
INSTAGRAM @galeria_umelka
YOUTUBE SVU Galeria UMELKA

 

OTVÁRACIE HODINY GALÉRIE UMELKA
vstup voľný
Utorok – Nedeľa v čase 12:00 – 18:00

 

ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE SVÚ
Kancelária momentálne pracuje v OBMEDZENOM REŽIME / Z DOMU. Prednostne prosíme kontaktovať ADMINISTRATÍVU SVÚ
Pondelok – Piatok v čase 10:00 – 15:00

 

KONTAKTY

Akad. mal Pavol Kráľ, predseda SVÚ, kral@svu.sk, 00421 2 529 62 402

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt., 1. podpredseda SVÚ, brano.jelencik@gmail.com

Mgr. Andrea Křístek Kozárová, manažérka galérie a asistentka predsedu, kozarova@svu.sk, 0915 713 315

Mgr. Veronika Jelenčíková, manažérka galérie a administratíva SVÚ, jelencikova@svu.sk, 0917 405 492