Orga­ni­zá­tor: Spo­loč­nosť voľ­ných výtvar­ných umel­cov

Kurá­tor: Bohu­mír Bach­ra­tý

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá