Výsta­va súťaž­ných návrhov na pamät­ník

 

Kurá­tor­ky: Mag­da­lé­na Kvas­ni­co­vá, Sil­via Bašo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá