Výstavy

1.-20.10.2019
Veľká a Kamenná sála

ELVÍRA ANTALOVÁ 1924-2011 a EDUARD ANTAL 1929-2011: Výber z diela a Spomienky

Kurátor: Bohumír Bachratý