Krst kni­hy Veľ­ké veci Mare­ka Orman­dí­ka

Foto­gra­fie albu­mu:  Mária Balog­ho­vá