pre­hliad­ka tvor­by troch gene­rá­cií súčas­ných malia­rov a sochá­rov S. V. U. Mánes

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Emil Cim­bu­ra, Petr Císa­řov­ský, Bedřich Dlou­hý, Ivan Exner, Mar­ti­na Fot­ro­vá, Xénia Hoff­me­is­te­ro­vá, Peter Orie­šek, Micha­el Ritts­te­in, Jaro­mír Rybák, Jiří Šorm, Jan Švank­ma­jer, Blan­ka Val­cha­řo­vá, Mar­tin Zále­šák.

 

Kurá­tor: Adam Hoff­me­is­ter

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá