I — III. Medzi­ná­rod­né sym­pó­zium

Hom­ma­ge a Erna Masa­ro­vi­čo­vá

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:  Mart­ti Aiha /fi, Jan Bah­na /sk, Daniel Bru­nov­ský /sk, Petr Císa­řov­ský /cz, Lea Feke­te /sk, Ján Hoffs­tad­ter /sk, Jan Hrie­šik /sk, Mar­tin Hanz­lí­ček /cz, Boh­dan Holo­mí­ček /cz, René Hora /cz, Lucie Houd­ko­vá /cz, Zuza­na Chme­lo­vá /sk, Jozef Jan­ko­vič /sk, Kata Kis­soc­zy /sk-cz, Juraj Krá­lik /sk, Richard Kriv­da /sk, Réka Lorincz /hu, Bety K.Majerníková /sk, Eija Mus­to­nen /fi, Maya Nepšin­ská /sk, Roman Patoč­ka /sk, Ruudt Peters /nl, Pavol Pre­kop /sk, Anton Slá­dek /sk, Laco Soro­káč /sk-cz, Gis­bert Stach /de, Miro Švo­lík /sk-cz, Jovan­ka Trbo­je­vič /srb-fi, Ras­ťo Triz­ma /sk, Fló­ra Vági /hu, Mar­tin Ver­ner /cz, Karol Weis­lech­ner /sk, Lada Říha /cz, Roman Patoč­ka /sk, Vác­lav Dvo­řák /cz, Mot­loch a syn / sk

 

Súčas­ťou ver­ni­sá­že bol krst mono­gra­fie Erny Masa­ro­vi­čo­vej

Kon­cept: Kata Kis­soc­zy

Kurá­tor­ky: Ágnes Sch­ramm, Mária Nepšin­ská

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá