Výstavy

30.7. – 15.8.

Slovenská grafika – Spolok grafikov

Kurátor Zora Petrášová