Výstavy

5.12. 2018 - 6.1.2019
Veľká sála

PRO SCENA Salón česko – slovenskej scénografie

Naďa Šimunová, kurátor, produkcia

Miro Daubrava, architektonické riešenie

Ing. arch. Ľubica Balogová, grafický dizajn

Vystavujúci autori zo Slovenska:

Jozef Ciller, Peter Čanecký, Eva Kleinová, bratia Jaroslav a Miroslav Daubravovci, Eva Kudláčová Rácová, Silvia Korenči Zubajová, Zuzu Hudek, Marek Gašpar Šafarik, Marija Havran, Gabriela Paschová, Juraj Kuchárek a Ivana Macková, Jaroslav Valek

Českých scénických a kostýmových výtvarníkov sa zúčastňuje 27, taktiež študenti JAMU

Na výstave je zastúpená aj katedra scénografie VŠMU s prezentáciou svojich študentských prác.