ZABUDNUTÝ BRATISLAVSKÝ MODERNISTA

Kurá­to­ri: Ľubo­mír Lon­gau­er a Moni­ka Miku­šo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá