Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

 Mar­tin Knut, Kris­ti­ná Revuc­ký Mésá­roš, Dávid Baf­fi, Ale­xan­dra Barth, Andrea Bar­to­šo­vá

 

Kurá­tor: Bea­ta Jab­lon­ská

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá