Výstavy

04.03. – 23.03. 2008

NA NEBI I NA ZEMI

(Julián Filo, Alojz Klimo, Július Koller, Vladimír Archleb-Rachel, Alex Mlynárčik, Václav Stratil, Vladimír Popovič, Rudolf Sikora, Vladimír Havrilla, Dušan Valocký, Mária Filová, Jozef Sedlák, Štefan Belohradský, Peter Rónai, Nora Kotásková, Veronika Rónaiová)

Kurátor: Veronika Rónaiová

Fotografie albumu: Mária Baloghová