Drži­te­lia Ceny SLo­ven­skej výtvar­nej únie z Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2010

Ľubo­mír Pur­deš (socha)

Jozef Sed­lák (foto­gra­fia)

 

Kurá­tor: Roman Pope­lár
Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá