Výstavy

07.04. – 26.04. 2009

JÁN TRIAŠKA – J. T. SHOWROOM

Kurátorka: Gabriela Garlatyová

Fotografie albumu: Mária Baloghová