Výstavy

26.05. – 22.06. 2014

TEXTIL NAD ZLATO -16. výstava textilnej miniatúry

s medzinárodnou účasťou

súčasťou výstavy bola prezentácia prác ocenených autorov z roku 2013:

 Raija Jokinen (Fínsko), Iveta Miháliková (Slovensko), Zuzana Martinusová a Alexandra Opoldusová (Slovensko)

a sprievodná výstava Zlatý fond Litvy

 

Kurátorka: Silvia Fedorová

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová