Kurá­tor: Roman Pope­lár

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Andrej Csil­lag, Roman Hrč­ka, Jozef Srna, Pavol Struč­ka