Výstavy

29.08. – 16.09. 2018
Veľká a Kamenná sála

NA HRANE ĽUDSKOSTI, (S)PRÁVNOSTI, MOŽNOSTÍ

Kurátor: Roman Popelár

Vystavujúci autori: Andrej Csillag, Roman Hrčka, Jozef Srna, Pavol Stručka