Nová maľ­ba 2

 

Kurá­tor výsta­vy: Bohu­mír Bach­ra­tý

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá