Výstavy

16.6. – 27.6.2021
Kamenná sála

TKANÉ PIXELY BEÁTY GERBOCOVEJ a NETKANÝ DIZAJN SONI SADILKOVEJ

V kurátorskej koncepcii autoriek

Tlačová správa:

TS_TKANe_PIXELY_B.GERBOCOVEJ_dizajnS._SADILKOVEJ

Virtuálna priehradka bola vytvorená a je Vám sprístupnená vďaka podpore grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu s názvom „Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“, kód projektu CLT01010.