Stret­nu­tie

 

Kurá­tor­ská kon­cep­cia: Mária Hor­vát­ho­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá