Výstavy

25.11. – 15.12. 2013

CESTA ČLOVEČINOU – 50 ROKOV RADOŠINSKéHO NAIVNÉHO DIVADLA

Výstava dokumentovala 50 divadelných sezón, počas ktorých sa Radošinské naivné divadlo zastavilo deväťtisíc ráz a jeho cestu lemovalo približne tri milióny divákov na Slovensku aj v zahraničí.

Súčasťou vernisáže bol krst knihy Stanislava Štepku Predpoveď na zajtra. Dve správy o mojom dvadsiatom storočí (s predpoveďou na zajtra)

Sprievodný program: Komentovaná prehliadka výstavy v spoločnosti Stanislava Štepku spojená s autogramiádou autorových publikácií.

 

Organizátor: Divadelný ústav

Kurátor:  Martin Timko

 

Fotografie: Andy Kozárová