Orga­ni­zá­tor: Spo­loč­nosť voľ­ných výtvar­ných umel­cov

Kurá­tor­ka: Dag­mar Kudo­lá­ni Srnen­ská