Čle­no­via spol­ku výtvar­ných umel­cu Mánes

a ako hosť člen zdru­že­nia Hol­lar

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Jiři­na Žer­to­vá, Jan Exnar, Jaro­mír Rybák, Jaro­slav Matouš, Marian Vol­ráb, Bohu­mil Eliáš ml., Dana Vach­to­vá, Ivo Křen

 

Kurá­tor: Ivo Křen

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá