Výstavy

14.09. – 04.10. 2015

Dialógy

Vystavujúci autori:

Gabriela Gáspárová-Illéšová, Jozef Hobor, Martin Kellenberger, Bohuš Kbinský, Milan Lukáč, Vladimír Petrík, Eva Ploczeková, Ján Šilinger, Michal Šuda

Výstava sa konala pod záštitou prof Ing. Roberta Redhammera PhD., rektora STU v Bratislave a doc. Ing. arch. Ľbice Vitkovej PhD., dekanky fakulty architektúry STU

Fotografie albumu: Andy Kozárová