KK CZ-SK (Klub kon­kre­tis­tov CZ-SK)

Orga­ni­zá­tor výsta­vy: Vik­tor Hulík

Kurá­tor výsta­vy: Šte­pán Málek

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

CZ: Nikos Armu­ti­dis, Jan Dudé­šek, Vla­da­na Haj­na­lo­vá, Zby­něk Janá­ček, Ladi­slav Jez­be­ra, Zde­něk Kuče­ra, Štěpán Málek, Luděk Míšek, Tomáš Pol­car, Jan Sto­lín, Aleš Svo­bo­da

SK: Edu­ard Antal, Mária Balá­žo­vá, Šte­fan Belo­hrad­ský, Pavol Bin­der, Danu­ta Bin­de­ro­vá, Marián Drug­da, Oleg Fin­to­ra, Tibor Ham­za, Vik­tor Hulík, Alojz Kli­mo, Tama­ra Kli­mo­vá, Pavol Rus­ko

Foto výsta­vy: Andy Křís­tek Kozá­ro­vá