10.10. — 29.10.2023 Kamen­ná sála

Kurá­tor: Bohu­mír Bach­ra­tý

Orga­ni­zá­tor: Čes­ký spo­lek Bra­ti­sla­va