Výstavy

EVA B. LINHARTOVÁ – POÉZIA V OBRAZOCH

10.10. – 29.10.2023 Kamenná sála

Kurátor: Bohumír Bachratý

Organizátor: Český spolek Bratislava