Výzva! Súťaž CréaFest (svetový festival tvorivosti)

Svetový festival tvorivosti CréaFest, ktorý sa zameriava na rozvoj predstavivosti a kreatívneho potenciálu, vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do tohto ročníka, ktorého mottom je: „Malá ryba, ktorá snívala o slobode“.

Na zapojenie sa do výzvy, CréaFest pozýva záujemcov o vytvorenie kreatívneho diela vo forme fotografie, videa, výtvarného diela (kresba, koláž, maľba, pouličné umenie, rytina, sochárstvo), scénického umenia (divadlo, bábky, hudobné nástroje), komédie, tanca, hudby, hudby so spojením posunkovej reči, alebo literatúry (príbeh, báseň, scenár, komiks). Prihlásiť sa môžu deti aj dospelí a účasť je bezplatná.

Diela, ktoré budú vybrané výberovou komisiou CréaFestu budú následne vysielané počas digitálneho podujatia, ktoré sa bude konať v júni 2022. Ak to aktuálne opatrenia v rámci pandémie Covid-19 dovolia, vybrané diela môžu byť aj prezentované a zastúpené v hostiteľských mestách vo Francúzsku, ako aj na francúzskych zastupiteľských úradoch a inštitútoch v zahraničí.

Praktické informácie k výzve nájdete na: https://www.creafest.fr/a-propos/

Prihlásiť do výzvy sa môžete do 31.12.2021: Inscription – CréaFest (creafest.fr)

Uzávierka odovzdania prác je 15.05.2022: https://www.creafest.fr/depot-oeuvre/

Podrobné informácie o oficiálnej téme výzvy: https://www.creafest.fr/sujet/

Viac o podmienkach účasti: https://www.creafest.fr/conditions-de-participation/