Orga­ni­zá­tor: Spo­loč­nosť voľ­ných výtvar­ných umel­cov

Kurá­to­ri: B. Bach­ra­tý, L. Báto­ro­vá, M. Mod­ro­vi­čo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá