Výstavy

04.12. – 21.12. 2008

OBRAZ A MÚZY TANCA A DIVADLA

Organizátor: Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

Kurátori: B. Bachratý, L. Bátorová, M. Modrovičová

 

Fotografie albumu: Mária Baloghová