Výstavy

16.1. - 5.2.2017

EMANUEL HRUŠKA A SLOVENSKÁ URBANISTICKÁ ŠKOLA

IDEA VÝSTAVY :  Prof. Ing. arch. Tibor Alexy, DrSc., Prof. Ing. arch. Ján Kavan, PhD., Prof. Ing. arch. Filip Trnkus, PhD.

KONCEPCIA VÝSTAVY: Prof. Ing. arch. Filip Trnkus, PhD.,  Ing. arch. Lucia Pružincová

KURÁTOR VÝSTAVY: Doc. PhDr. Jarmila Bencová, CsC.

ORGANIZÁTOR A REALIZÁCIA:   

IN ARCHITEKTI s.r.o, v zastúpení: Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková

Foto: archív IN ARCHITEKTI s.r.o