Výstavy

2.10. - 25.10. 2017

VI. BIENÁLE FORMA

Kurátor výstavy: Maroš Schmidt

Odborná porota: Eva Cisárová-Mináriková, Pavol Choma, Peter Paliatka

Ocenení autori: Martin Rosenberger – Grand Prix

Ľubomír Déči a Tibor Uhrín – Ceny Sllovenskej výtvarnej únie

Vystavujúci autori:

Zuzana Augstínová – Boteková, Soňa Bergendiová, Michal Berger, Vlasta Bátory Čiljaková, Zuzana Branišová, Blanka Cepková, Erich Černaj, Ľubomír Déči, Dušan Demovič, Ondrej Eliáš, Lucia Fabiánová, Silvia Fedorová, Ivana Filkorová, Beáta Gerbocová, Zuzana Graus Rudavská, Erika Gregušová, Milan Hanko, Peter Heriban, Mária Hromadová, Zuzana Hromadová, Branislav Jelenčík, Dušan Křístek a Peter W. Haas, Jana Maderová, Matúš Maťátko, Annamária Mikulík, Robert Paršo, Milica Podstrelencová, Martin Rosenberger, Zuzana Rudyová, Veronika Selingerová, Anton Sládek, Jozef Sušienka, Ján Ševčík, Mária Šilberská, Jena Šimková, Zuzana Šujanová, Tibor Uhrín, Petra Mohylová,  Dvora Barzilai