Výstavy

6.5. - 30.5.2020
Veľká sála

JOZEF PITOŇÁK – Belianske Tatry – štyri ročné obdobia

Výstava fotografií a krst knihy Belianske Tatry, štyri ročné obdobia