Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

čle­no­via zdru­že­nia VEK­TO­RY­art: Mária Balá­žo­vá, Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná, Mar­ce­la Kup­čí­ko­vá, Róbert Urbá­sek

Hosť: Deni­sa Rakos­ký

 

Kurá­tor­ka: Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá