Výstavy

19.11. – 06.12. 2009

19. NOVEMBER 1989 VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU

Umelecká beseda na križovatke dejín

 

Kurátor:

Pavel Meluš

Garanti projektu:

Pavol Kráľ, akad. mal., Prof. Rudolf Sikora, akad. mal., Ján Budaj, Prof. Jozef Jankovič, akad. soch., Mgr. Ladislav Snopko

Autori pamätnej tabule:

Jozef Vachálek, akad. soch. a Ing. arch. Martin Vachálek

Organizátor:

Slovenská výtvarná únia

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

 

Projekt podporili:

Ministerstvo kultúry SR

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Fond výtvarných umení

Slovenský filmový ústav

Ústav pamäti národa

Vydavateľstvo W PRESS

Nay Elektrodom

Polygrafické centrum

 

Fotografie albumu: Mária Baloghová