Kurá­tor: Jan Bir­gus a Jan Mlčoch

Orga­ni­zá­tor: FOTOFO

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá