Výstavy

29.04. – 12.05. 2013

EVA BACHRATÁ-LINHARTOVÁ, DRAHOMÍR PRÍHEL, JURAJ ŠUFLIARSKY

3 Variácie

 

Kurátor: Bohumír Bachratý

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová