Výstavy

13.02. – 28.02.

Slovenská medaila 2007

Organizátor: Združenie medailérov Slovenska, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
Kurátorka: Ľuba Belohradská

Fotografie albumu: Mária Baloghová