Orga­ni­zá­tor: ARTEFAKT a Slo­ven­ská výtvar­ná únia

Kurá­tor­ka: Gor­da­na Zla­ta­no­vič

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá