Výstavy

10. 9. 2020 – 27. 9. 2020
Veľká sála

ONDREJ ĎURIAN – Figúra

Kurátorka: Mária H. Nepšinská

Architektúra výstavy: Andrea Ďurianová