Kurá­tor­ka: Mária H. Nepšin­ská

Archi­tek­tú­ra výsta­vy: Andrea Ďuria­no­vá