Slo­ven­ská medai­la 2010 — 2015

 

Kurá­tor­ky: Ľuba Belo­hrad­ská a Mária Hor­vát­ho­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá