Výstavy

10.10. – 28.10. 2007

TRUE STORIES – Jozef Srna, Roman Hrčka, Peter Roller

Kurátor: Roman Popelár

Na výstave sa stretávajú traja držitelia ocenenia Slovenskej výtvarnej únie za rok 2006: Roman Hrčka – Grand prix Bienále voľného výtvarného umenia SVÚ Peter Roller – Cena Bienále voľného výtvarného umenia SVÚ Jozef Srna – Cena Bienále voľného výtvarného umenia SVÚ Spoločným znakom tvorby vystavujúcich je hĺbavosť – snaha umeleckými prostriedkami nahliadnuť pod povrch vecí v zmysle sociálno-spoločenskom. V strede tohto premýšľania stojí vždy jedinec alebo skupina jednotlivcov vytrhnutých zo spoločnosti, ktorí hľadajú zmysel, uvažujú alebo naopak – tápu. Vždy sa však snažia zanechať po svojom bytí stopu. Peter Roller získal ocenenie za inštaláciu Petrogramy (2000–2005), ktorá spadá pod dlhodobo riešený koncept osobnej mytológie autora. Práca s kameňom sa stala jeho životným poslaním, pričom na výstave ju posúva do veľmi osobnej polohy: nájdené a starostlivo vyselektované okrúhliaky koloruje (akryl na kameni), vystaví ich a následne vráti späť do prírody, kde budú čakať na svoje znovuobjavenie. Roman Hrčka dostal Grand Prix za svoju magisterskú diplomovku Fragile (2005). Ako jeden z mála zo svojej generácie sa otvorene hlási k odkazu sochárskej moderny. Klasické overené postupy nanovo interpretuje v kontexte vlastných zážitkov na pozadí dnešného sveta. V UBS premiérovo vystaví aj najnovší objekt s názvom Bezváhový stav. Aj Jozef Srna čerpá inšpiráciu z histórie. Očarený maľbou C. D. Fridricha, W. M. Turnera či F. Goyu sa necháva unášať dramatickými scenériami krajín či figurálnymi kompozíciami, ktoré v posledných rokoch do krajín vsádza. Zatiaľ čo krajiny si zachovávajú ráz uplynulých storočí, ľudia v nich vyznievajú súčasne. Sú akoby vystrihnutí z veľkomestských aglomerácií. Dávka štylizácie a mierny pátos vo výraze sú charakteristické znaky maliarskeho prejavu autora. Výstava True Stories je o prepájaní imaginárnej histórie so súčasnosťou cez formu aj obsah.

 

Fotografie albumu: Mária Baloghová