Výstavy

17.3 - 28.4.2020
Veľká sála

NÚDZOVÝ STAV

Vystavujúci autori: Patrik Ševčík, Igor Benca

Kurátor: Robert Makar

Výstava predstavuje tvorbu dvoch významných stredoeurópskych grafikov z prierezového hľadiska aktuálnych osobných tendencii v porovnaní z ustálenými cyklami rozmerných realizácii. Ďalším významným myšlienkovým „pojidlom“ (termín často používaný vo výtvarnom umení) je fakt, že autori používajú výtvarné námety a výtvarné prostriedky ako vizuálnu reprezentáciu. Reprezentáciu v zmysle Foucaultovského filozofického odkazu. Reprezentáciu vizuálnych námetov, ktoré sa po vnútornej výtvarnej analýze ocitnú vo svojej vyabstrahovanej podobe a sú všeobecné, predpokladateľné, komunikatívne a koncentrujú všetky významy do jedného reprezentatívneho námetu – posolstva.

Text k okolnostiam a celkovej situácii
Výstava Núdzový stav reaguje na aktuálne udalosti a stav spoločnosti. Šírenie koronavírusu spôsobuje kolaps v podnikoch, ale aj v kultúrnych inštitúciách a galériách…
Po dvoch samostatných v časovom slede po sebe idúcich výstavách sa autori Igor Benca a Patrik Ševčík v kurátorskej koncepcii Roberta Makara rozhodli o vytvorenie spoločnej výstavy. Táto výstava má jedno špecifikum, že ju možno vidieť iba vo forme fotografií na internete. Slovné spojenie Núdzový stav tak dostáva naplnenie, keď nie je možné galériu navštíviť a výstavu reálne vidieť. (Patrik Ševčík)