23.11. — 11.12.2022, Veľ­ká sála

Kurá­tor výsta­vy: Bohu­mír Bach­ra­tý