Výstavy

OĽGA BARTOŠÍKOVÁ – Obrazy v danom čase

23.11. – 11.12.2022, Veľká sála

Kurátor výstavy: Bohumír Bachratý