Výstavy

28.03. – 16.04. 2008

ART CLUB svojim jubilantom

(Eva Bachratá-Linhartová, Vojtech Čechovský, Emília Hollá, Anna Chovancová-Ondreičková, Juraj Juranič, Ivan Matejka, Mária Miková-Podhradská, Pavol Mikšík, Marián Polonský,Lýdia Štolcová)

Kurátor: Klára Kubíková

Organizátor: ART CLUB 60+8

Fotografie albumu: Mária Baloghová, Juraj Juranič