Nosi­teľ­ka Ceny SVÚ na celo­slo­ven­skej výsta­ve Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia SVÚ 2008

Kurá­tor: Jozef Koval­čík

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá