Výstavy

6.-26.9.2019
Kamenná sála

BRAŇO JELENČÍK – 40 ROKOV V DIZAJNE

Retrospektívna výstava 40 ročnej tvorby pri príležitosti autorovho jubilea 60 rokov

Kurátor: Róbert Makar